Isporuka
Isporuka je besplatna za sve kupce u sledećim slučajevima:

Pravo na besplatnu isporuku stiče se narudžbinom kancelariskog materija i ostalih proizvoda (osim pića) u iznosu od 6.000 i više dinara bez PDV-a.

Piće isporučujemo preko poddistributera i za besplatnu isporuku pića potrebna da vrednost te narudžbine bude preko 6,000 dinara + PDV.

Za porudžbine u manjem iznosu, usluga prevoza se posebno fakturiše.